Políticas de cobertura de farmacia

Resultados de la búsqueda

Fecha de vigenciaPolicy NameReviewed Date
7/19/2017 Xadago® (safinamide)
10/18/2023
1/1/2022 Xalkori (crizotinib)
7/19/2023
1/1/2024 Xalkori (crizotinib)
7/19/2023
1/1/2023 Xarelto® (rivaroxaban) oral suspension
9/20/2023
1/1/2023 Xatmep™ (methotrexate) oral solution
9/20/2023
1/1/2024 Xatmep™ (methotrexate) oral solution
6/21/2023
5/20/2020 Xcopri® (cenobamate)
10/18/2023
11/22/2023 Xdemvy™ (lotilaner)
11/15/2023
1/1/2023 Xeljanz and Xeljanz XR® (tofacitinib)
9/20/2023
1/1/2023 Xeljanz and Xeljanz XR® (tofacitinib)
9/20/2023
1/1/2022 Xeloda (capecitabina)
6/21/2023
1/1/2022 Xenazine® (tetrabenazine)
7/19/2023
1/1/2016 Xenical® (orlistat)
6/21/2023
11/30/2022 Xenpozyme™ (olipudase alfa) intravenous solution
11/15/2023
9/29/2006 Xeomin® (incobotulinumtoxinA)
8/16/2023
1/1/2024 Xeomin® (incobotulinumtoxinA)
8/16/2023
1/1/2020 Xepi (ozenoxacin) topical cream
1/18/2023
4/5/2017 Xermelo™ (telotristat ethyl)
3/16/2022
1/1/2022 Xgeva (denosumab)
9/20/2023
1/1/2024 Xgeva (denosumab)
9/20/2023
11/8/2017 XHANCE® (fluticasone propionate)
8/16/2023
1/1/2022 Xiaflex® (collagenase clostridium histolyticum)
7/19/2023
1/1/2023 Xifaxan® (rifaximin)
5/17/2023
1/1/2023 Xifaxan® (rifaximin)
9/20/2023
1/1/2024 Xifaxan® (rifaximin)
7/19/2023
1/1/2024 Xifaxan® (rifaximin)
6/21/2023
1/1/2018 Xiidra® (lifitegrast ophthalmic solution)
11/16/2022
1/1/2023 Xiidra® (lifitegrast ophthalmic solution)
4/19/2023
2/23/2022 Xipere™ (triamcinolone acetonide)
11/15/2023
1/1/2023 Xofigo® (radium Ra 223 dichloride)
7/19/2023
1/1/2019 Xolair® (omalizumab)
2/15/2023
1/1/2024 Xolair® (omalizumab)
8/16/2023
1/16/2019 Xospata® (gilteritinib)
2/15/2023
1/1/2022 Xpovio® (selinexor)
7/19/2023
1/1/2019 Xtandi® (enzalutamide)
3/16/2022
4/20/2016 Xuriden® (uridine triacetate)
11/15/2023
1/1/2024 Xyrem (sodium oxybate)
9/20/2023
1/1/2023 Xyrem® (sodium oxybate)
8/16/2023
1/1/2023 Xyrem® (sodium oxybate)
8/16/2023
1/1/2024 Xywav (calcium, magnesium, potassium, and sodium oxybates)
8/16/2023
1/1/2023 Xywav™ (calcium, magnesium, potassium, and sodium oxybates)
8/16/2023
1/1/2023 Xywav™ (calcium, magnesium, potassium, and sodium oxybates)
8/16/2023

Búsqueda por palabra clave